Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlklW6alJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công ty Tài chính VietCredit

Công ty Tài chính Cổ Phần Tín Việt được thực hiện các hoạt động của công ty tài chính tổng hợp theo quy định của pháp luật và của NHNN, gồm các hoạt động như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, và các hoạt động khác.

  • hZWYnZlklW6alJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmpvaJhsb7Cx

Company Menu

Company activity

Chương trình Hạt giống đỏ Khóa 1

By: Công ty Tài chính VietCredit | Posted: Mon, 04/19/2021 - 16:57


CHƯƠNG TRÌNH “LỰA CHỌN VÀ ĐÀO TẠO” CLC HẠT GIỐNG ĐỎ - KHÓA 1

Lần đầu tiên được tổ chức tại VietCredit, Chương trình “Lựa chọn và Đào tạo” Hạt giống đỏ Khóa đầu tiên được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh từ ngày 17/09 đến 30/09/2020 đã đi đến chặng cuối. 16 bạn CLCs đã có những nỗ lực tuyệt vời, xuất sắc vượt qua các vòng thử thách để về đích đầy ngoạn mục.

12 ngày Đào tạo và Trải nghiệm:

  •  Học được nhiều kiến thức mới.
  •  Thực hành những kỹ năng quản lý nền tảng.
  •  Trải nghiệm nghiệp vụ tại 3 Trung tâm: Thẩm định, Dịch vụ Khách hàng & Thu hồi nợ.
  •  Tự tin thuyết trình trước Ban Điều Hành và RSM.

Cùng với sự cam kết của mỗi cá nhân bằng sự nhiệt huyết, kiên trì, chấp nhận mọi thử thách và đề cao tinh thần đội nhóm đã giúp cho Chương trình đạt được những thành công tốt đẹp.

 Hy vọng rằng, đây sẽ là cơ hội mới giúp các Bạn có thêm những kiến thức, trải nghiệm thú vị cũng như vận dụng tốt vào công việc của mình để trở thành những nhà quản lý thực thụ.

----------------------------------------------

 Chương trình Hạt Giống đỏ là một chương trình phát triển CBNV được Ban Lãnh đạo Công ty xây dựng và thực hiện định kỳ hàng quý, qua đó tìm hiểu, đánh giá những CBNV có thành tích xuất sắc, nhiệt huyết, bản lĩnh để đào tạo, bồi dưỡng thành những Cán bộ quản lý kề cận trong tương lai.

Comment

hZWYnZlklW6alJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGScbGChq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZgm56ZnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnZlklW6alJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...