Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJRomm-dlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công ty Tài chính VietCredit

Công ty Tài chính Cổ Phần Tín Việt được thực hiện các hoạt động của công ty tài chính tổng hợp theo quy định của pháp luật và NHNN, gồm các hoạt động như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, và các hoạt động khác.

 • hZWZmJRomm-dlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmpvaJhsb7Cx
2023

Company Menu

Review

Công ty Tài chính VietCredit Reviews

5.0
6 Reviews
100% recommend to friends

Used to work at Công ty Tài chính VietCredit?

Add Review
 • “VIETCREDIT - Transparent & Happy ”

  Tick Ken's picture
  LEGAL CALL

  I have been working at Công ty Tài chính VietCredit.

  Pros

  Minh bạch & đáng tin cậy

  Cons

  Nothing

  Advice to Senior Management

  I have always believed in VietCredit skillful leadership.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJRomm-dlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tn5tpnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJRomm-dlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2udb2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamRpm5qf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Chuyên Viên ”

  Dung Đoàn's picture
  Giảng viên đào tạo

  I have been working at Công ty Tài chính VietCredit.

  Pros

  Tôn trọng nhân viên, sự ghi nhận, công bằng, chiến lược

  Cons

  Chưa có

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJRomm-dlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tn5tonKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJRomm-dlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2udbmvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamRpm5qf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Training Staff ”

  Huệ Ngô's picture
  Training staff

  I have been working at Công ty Tài chính VietCredit.

  Pros

  Môi trường năng động, đồng nghiệp hòa đồng, phúc lợi tốt

  Cons

  Đảm nhận được dự án khó, chịu đựng được áp lực từ công việc, không ngừng học hỏi và nâng cao khả năng chuyên môn

  Advice to Senior Management

  No

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJRomm-dlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tn5tlnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJRomm-dlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2uda2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamRpm5qf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “VietCredit là một nơi làm việc tuyệt vời ”

  Anphabe User
  Nhân viên thiết kế đào tạo

  I have been working at Công ty Tài chính VietCredit.

  Pros

  Môi trường làm việc hòa đồng, vui vẻ, có nhiều chương trình gắn kết và được học tập, bồi dưỡng những kỹ năng còn thiếu.

  Cons

  Công việc phù hợp với năng lực bản thân và được tạo nhiều điều kiện để phát triển

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJRomm-dlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tn5thnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJRomm-dlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2udZ2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamRpm5qf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx

Pages

hZWZmJRomm-dlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...