Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlklW-ak5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công ty Tài chính VietCredit

Công ty Tài chính Cổ Phần Tín Việt được thực hiện các hoạt động của công ty tài chính tổng hợp theo quy định của pháp luật và của NHNN, gồm các hoạt động như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, và các hoạt động khác.

  • hZWYnZlklW-ak5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmpvaJhsb7Cx

Company Menu

Company activity

Chương trình Hạt giống đỏ Khóa 2

By: Công ty Tài chính VietCredit | Posted: Mon, 04/19/2021 - 17:00


CHƯƠNG TRÌNH "LỰA CHỌN VÀ ĐÀO TẠO" CLC HẠT GIỐNG ĐỎ - KHÓA 2

4 VÒNG lựa chọn với những tiêu chí nghiêm ngặt, 12 NGÀY với những khó khăn thử thách, 17 CLCs với những nỗ lực không ngừng nghỉ, tất cả để chinh phục 1 CUỘC HÀNH TRÌNH vươn tới thành công mới, thể hiện bản thân, năng lực tiềm tàng và tỏa sáng.

Chương trình “Lựa chọn và Đào tạo" CLC Hạt Giống đỏ - Khóa 2 diễn ra từ ngày 18/01 đến ngày 30/01 nhằm tìm kiếm những thủ lĩnh bán hàng thực thụ đã chính thức khép lại bằng sự nhiệt huyết, bản lĩnh của 17 CLCs xuất sắc.

Bằng sự kiên trì, chấp nhận mọi thử thách và đề cao tinh thần đội nhóm, 17 CLCs đã thành công vượt qua hành trình này và có thêm:

  • Những kiến thức mới trong chương trình đào tạo
  • Thực hành những kỹ năng quản lý nền tảng do Phòng Đào tạo chia sẻ
  • Trải nghiệm thực tế tại 3 Trung tâm (Thẩm định, Dịch vụ Khách hàng, Thu hồi nợ) và Phòng Phát triển kinh doanh
  • Tự tin thuyết trình trước Chủ tịch HĐQT, Ban Điều hành và RSM

Với đánh giá 100% mức độ hài lòng khóa học từ học viên, chương trình do phòng Đào tạo tổ chức đã diễn ra thành công và giúp học viên hoàn thiện thêm những kỹ năng: thuyết trình, tổ chức cuộc họp, tạo động lực, Kỹ năng phỏng vấn,…

Hy vọng khóa học này sẽ giúp các bạn CLCs nâng cao năng lực, có thêm những kiến thức, trải nghiệm thú vị cũng như vận dụng tốt vào công việc của mình để trở thành những hạt giống sẵn sàng nảy mầm trong tương lai.

------------------------------------------------------------------

Chương trình Hạt Giống đỏ là một chương trình phát triển CBNV được Ban Lãnh đạo Công ty xây dựng và thực hiện định kỳ, qua đó tìm hiểu, đánh giá những CBNV có thành tích xuất sắc, nhiệt huyết, bản lĩnh để đào tạo, bồi dưỡng thành những Cán bộ quản lý kề cận trong tương lai.   

Comment

hZWYnZlklW-ak5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGScbGGhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZgm56ZnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnZlklW-ak5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...