Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlklWqUnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công ty Tài chính VietCredit

Công ty Tài chính Cổ Phần Tín Việt được thực hiện các hoạt động của công ty tài chính tổng hợp theo quy định của pháp luật và của NHNN, gồm các hoạt động như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, và các hoạt động khác.

  • hZWYnZlklWqUnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmpvaJhsb7Cx

Company Menu

Company activity

Hội nhập HO VietCredit Lần 1

By: Công ty Tài chính VietCredit | Posted: Mon, 04/19/2021 - 17:18

VietCredit luôn coi nguồn nhân lực là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Xuất phát từ chủ trương đó, bắt đầu từ tháng 1/2021, bên cạnh việc học online trên E-Learning, Phòng Đào tạo sẽ tổ chức khóa Hội nhập offline vào cuối mỗi tháng dành cho CBNV mới nhằm giúp Anh Chị thích nghi công việc và môi trường làm việc.

KHÓA HỘI NHẬP VIETCREDIT OFFLINE ĐẦU TIÊN dành cho CBNV HO đã được diễn ra vào sáng ngày 29/01 với những nội dung cơ bản: Tổng quan về Công ty, sản phẩm công ty, môi trường và văn hóa làm việc tại VietCredit, chính sách và phúc lợi khi tham gia VietCredit,…

Nhận được nhiều đánh giá tích cực, 100% học viên cảm thấy hài lòng và cho rằng khóa học giúp họ hiểu rõ hơn về văn hóa công ty cũng như môi trường làm việc tại VietCredit, không khí lớp học vui vẻ, giảng viên nhiệt tình và nội dung bài giảng hợp lý.

Với sự đổi mới trong cách thức đào tạo lần này cũng như trong khoảng thời gian sắp tới, phòng Đào tạo hy vọng mỗi thành viên khi gia nhập VietCredit sẽ có thêm tự hào về môi trường làm việc, trân trọng cơ hội phát triển và những chính sách mà Ban Lãnh đạo tạo ra. Qua đó có thêm động lực, giúp các thành viên mới nhanh chóng hòa nhập, hiểu và có thêm nhiệt huyết say mê để nỗ lực làm việc hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của VietCredit cũng như sự nghiệp của chính bản thân mình.


Comment

hZWYnZlklWqUnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGScbGShq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZgm56ZnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnZlklWqUnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...