Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlklW6XmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công ty Tài chính VietCredit

Công ty Tài chính Cổ Phần Tín Việt được thực hiện các hoạt động của công ty tài chính tổng hợp theo quy định của pháp luật và của NHNN, gồm các hoạt động như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, và các hoạt động khác.

  • hZWYnZlklW6XmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmpvaJhsb7Cx

Company Menu

Company activity

Hội nhập HO VietCredit Lần 2

By: Công ty Tài chính VietCredit | Posted: Mon, 04/19/2021 - 17:25

KHÓA ĐÀO TẠO HỘI NHẬP OFFLINE VIETCREDIT 30/03/3021

Nhằm tạo cơ hội giúp cho các thành viên mới hiểu rõ hơn về Đại gia đình VietCredit, ngày 30/03 vừa qua, phòng Đào tạo đã tổ chức KHÓA HỘI NHẬP VIETCREDIT OFFLINE cho tất cả CBNV HO mới của công ty.

Tham gia chương trình đào tạo hội nhập, nhân viên mới sẽ được trang bị những kiến thức hữu ích làm nền tảng để hòa nhập vào văn hóa, môi trường làm việc, nắm rõ các chính sách, sản phẩm của công ty,..

Qua các hoạt động học đầy sôi nổi và thú vị, CBNV VietCredit mới không những có thể hiểu rõ hơn về VietCredit mà còn được tiếp thêm lửa nhiệt huyết, vững tin hơn về sự lựa chọn nghề nghiệp của bản thân, tạo động lực để sẵn sàng những bước tiến đột phá mới trong sự nghiệp và cống hiến cho sự phát triển chung của công ty.

Hãy cùng nhìn lại một vài hình ảnh trong khóa học vừa qua nhé!


Comment

hZWYnZlklW6XmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGScbGWhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZgm56ZnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnZlklW6XmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...