Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlklW2bmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công ty Tài chính VietCredit

Công ty Tài chính Cổ Phần Tín Việt được thực hiện các hoạt động của công ty tài chính tổng hợp theo quy định của pháp luật và của NHNN, gồm các hoạt động như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, và các hoạt động khác.

  • hZWYnZlklW2bmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmpvaJhsb7Cx

Company Menu

Company activity

Ngày hội việc làm - Trường ĐH. Thủ Dầu Một (TDMU)

By: Công ty Tài chính VietCredit | Posted: Mon, 04/19/2021 - 17:39

#JOBFAIR #VIETCREDIT #TDMU

Thứ 7, ngày 27/03/2021 vừa qua, VietCredit rất vui vì đã cùng các bạn sinh viên Trường ĐH. Thủ Dầu Một (TDMU) tổ chức thành công Lễ Tốt Nghiệp và Ngày hội việc làm tại Bình Dương.

Sự tham gia vui vẻ và nhiệt tình của các bạn chính là động lực to lớn để VietCredit tiếp tục nỗ lực đồng hành cùng các bạn sinh viên trong các "Ngày hội việc làm" sắp tới

Xin chân thành cám ơn Trường ĐH. Thủ Dầu Một và các bạn sinh viên tại đây đã cùng VietCredit tạo nên một ngày hội thành công và tốt đẹp

Cùng VietCredit lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp này nhé!


Comment

hZWYnZlklW2bmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGScbGihq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZgm56ZnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnZlklW2bmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...